W terminie od 08.11 do 14 grudnia 2018 r. rusza program finansowany przez Urząd Miasta Gdyni w ramach świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Program dedykowany jest mieszkańcom Gdyni w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia i posiadających skierowanie lekarskie oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Udzielane świadczenia obejmują:

  • poradę lekarską rehabilitacyjną wraz z kwalifikacją do ćwiczeń, 
  • serię zabiegów terapeutycznych przysposabiających pacjenta do ćwiczeń rehabilitacyjnych,
  • serię zabiegów kinezyterapii

Zaprawszamy pacjentów 60+  do skorzystania z tej oferty.